Terug naar ahak.nl 87 Werken bij

Richard van Beers: "Samenwerking is de sleutel tot succes"

Doordat er veel groene initiatieven in buitengebied worden ontwikkeld zoals zon- en windparken krijgen de buitengebieden in hoog tempo behoefte aan meer stroomvoorzieningen en dient het netwerk eromheen versterkt te worden.

Richard van Beers - Business Unit Manager A.Hak Electron
De energietransitie zorgt voor een stuwmeer van aanstaande projecten. Electron is een landelijke speler gespecialiseerd in grote kabelprojecten en richt zich met name op de zon- en windparken. Een groot project is bijvoorbeeld Windplan Blauw, een project in Lelystad wat A.Hak samen met Dura Vermeer tot uitvoer brengt. Ook speelt Electron in op de aansluitcapaciteiten. 

Uitbreiding hoogspanningsnet 
De meeste middenspanningsnetwerken in Nederland zijn overbelast, je kunt hier op inspelen door uitbreiding aan het hoogspanningsnet te realiseren. Met name in het Noorden en Oosten is er nog ruimte voor nieuwe netwerken om stroom te leveren. Electron is verantwoordelijk voor de verbindingen tussen de hoogspanningsstations en het lokale netwerk om zon- en windparken aan te sluiten op het net. 
 
De boer blij, wij blij 
We zijn goed in het aanleggen van verbindingen, maar kijken ook in een vroegtijdig stadium met de klant wat de juiste oplossing is met de minste overlast in de omgeving. Met slimme engineering kunnen we de vergunbaarheid van het tracé versnellen. Ook onze innovatieve technieken zijn in staat versnelling te realiseren. Met de sleufloze techniek maken we een verbinding onder de obstakels door. En met de grond verdringende techniek zorgen we voor een snellere aanlegmethode, waardoor de boer weer sneller gebruik kan maken van zijn land. Deze combinatie van technieken en expertises maakt onze profilering onderscheidend. 

Electron, Dura Vermeer en SPIE 
Grote projecten kunnen regionaal niet meer worden ingepland. We hebben de handen ineengeslagen en gekeken hoe we de klant op de juiste manier kunnen bedienen. Ook kan het stroomnetwerk van Nederland op deze manier verder verduurzaamd worden. In januari 2022 hebben Dura Vermeer, SPIE en A.Hak gezamenlijk besloten de toekomstige windparken te definiëren. Alle windparken die goed bij de gezamenlijke strategie passen vliegen we samen aan. 
 
Electron koopt de kabels in en legt de verbindingen aan, SPIE is gespecialiseerd in het bouwen van de stations en Dura Vermeer in het aanleggen van werkwegen, kraanopstelplaatsen en de fundamenten van de windturbines. Die drie schakels komen samen in een samenwerkingsverband. Het stelt ons in staat om completer en efficiënter te zijn als ‘one-stop-shop’. Met de partners SPIE en Dura Vermeer zijn we in staat om deze volledig turn key te bouwen. 

Lees ook