Terug naar ahak.nl 87 Werken bij

Anna Paulowna

Een duurzaam project, ontsloten in het hoogspanningsnet. Een 150kV verbinding, 28 km tracé en diverse gestuurde boringen. Tijdens de realisatie kwamen we erachter dat het boerenland nog niet betreedbaar was, terwijl er wel per direct geboord moest worden om de planning te borgen.

Om dit op te lossen zijn verschillende bouwstromen ingezet en is er opgeschaald met mensen en equipment. Met extra boormachines en slimme inzet van het team is de aanleg van deze kabelverbinding geheel naar tevredenheid opgeleverd. 

Lees ook